Intrări recente (129)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Popper – Logica cercetării – 18 lei
 2. Eliade – Istoria ideilor și credințelor religioase – 40 lei
 3. Noica – Devenirea întru ființă – 15 lei
 4. Pascal – Les provinciales – 10 lei
 5. Eliade – Le sacré et le profane – 9 lei
 6. Buffiere – Miturile lui Homer și gândirea greacă – 15 lei
 7. Camus – Mitul lui Sisif – 7 lei
 8. Heidegger – Repere pe drumul gândirii – 12 lei
 9. Levi-Strauss – Antropologia structurală – 9 lei
 10. Bernanos – La France contre le robots – 12 lei
 11. Seneca – Scrieri filosofice alese – 6 lei
 12. Vulcănescu – Dimensiunea românească a existenței – 10 lei
 13. Toynbee – Orașele în mișcare – 5 lei
 14. De Rougemont – Les mythes de l’amour – 7 lei
 15. Lupasco – Logica dinamică a contradictoriului – 7 lei
 16. Piaget & Chomsky – Teorii ale limbajului. Teorii ale învățării – 12 lei
 17. Voltaire – Dialoguri și anecdote filozofice – 8 lei
 18. Cartea morților tibetană – 8 lei
 19. Levi-Strauss – Tropice triste – 15 lei
 20. De Rougement – Iubirea și Occidentul – 15 lei
 21. Nae Ionescu – Curs de metafizică – 12 lei
 22. Lupasco – L’homme et ses trois ethiques – 9 lei
 23. Roussel & Durozoi – Philosophie. Notions et textes – 10 lei
 24. Bachelard – Psihanaliza focului – 7 lei
 25. Eliade – De la Zalmoxis la Genghis-Han – 10 lei
 26. McLuhan – Galaxia Gutenberg – 7 lei
 27. Cântarea Cântărilor (trad. Ioan Alexandru) – 6 lei
 28. Dhiravamsa – Calea non atașamentului – 7 lei
 29. Crainic – Sfințenia, împlinirea umanului – 15 lei
 30. Dostoievki – mai multe volume din seria de opere
 31. Blaga – Luntrea lui Caron – 15 lei
 32. Mann – Iosif și frații săi, Doctor Faustus și Muntele vrăjit
 33. Goethe – Faust – 15 lei
 34. Hesse – Lupul de stepă – 8 lei
 35. Hesse – Nuvele – 10 lei
 36. Hesse – Narziss și Goldmund – 8 lei
 37. Huysmans – În răspăr – 5 lei
 38. Ibsen – Teatru – 7 lei
 39. Ionescu – Teatru (2 vol.) – 15 lei
 40. Joyce – Ulysses (engl.) – 10 lei
 41. Bulgakov – Teatru – 12 lei
 42. Ion (coord.) – Arte poetice. Romantismul – 15 lei
 43. Volkelt – Estetica tragicului – 15 lei
 44. Barthes – Romanul scriiturii – 10 lei
 45. Propp – Rădăcinile istorice ale basmului fantastic – 15 lei
 46. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent – 100 lei
 47. Biemel – Expunere și interpretare – 10 lei
 48. Camus – Eseuri – 10 lei
 49. Proust – Eseuri – 10 lei
 50. Guillermou – Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu – 7 lei
 51. Escarpit – De la sociologia literaturii la teoria comunicării – 10 lei
 52. Pop-Corniș – Anatomia balenei albe – 10 lei
 53. Fundoianu – Imagini și cărți – 10 lei
 54. Lovinescu – Istoria literaturii române contemporane – 15 lei
 55. Unamuno – Viața lui Don Quijote și Sancho – 8 lei
 56. Tolstoi – Învierea – 10 lei
 57. Mommsen – Istoria romană – 48 lei
 58. Degău & Brândă – Beiușul și lumea lui (4 vol.) – 150 lei
 59. Thucydides – Războiul peloponesiac – 20 lei
 60. Gernet – Lumea chineză – 15 lei
 61. Le Goff – Pentru un alt Ev Mediu – 10 lei
 62. Comnena – Alexiada – 10 lei
 63. Leveque – Aventura greacă – 14 lei
 64. Trevelyan – A Shortened History of England – 9 lei
 65. Daniel – Orientalia mirabilia – 10 lei
 66. Siani-Davies – Revoluția română din decembrie 1989 – 15 lei
 67. Rufus – Viața și faptele lui Alexandru cel Mare – 10 lei
 68. Pârvan – Dacia – 15 lei
 69. Oțetea – Renașterea și Reforma – 10 lei
 70. Frunză – Istoria stalinismului în România – 15 lei
 71. Procacci – Istoria italienilor – 15 lei
 72. Grimmal – Civilizația romană – 9 lei
 73. Maurois – Istoria Angliei – 12 lei
 74. Cartianu – Sfârșitul Ceaușeștilor – 12 lei
 75. Istoria ilustrată a picturii – 30 lei
 76. Baltrusaitis – Oglinda – 19 lei
 77. Prut – Dicționar de artă modernă – 20 lei
 78. Gombrich – O istorie a artei – 25 lei
 79. Vătășianu – Renașterea – 20 lei
 80. Baltrusaitis – Evul Mediu fantastic – 9 lei
 81. Chastel – Artă și umanism la Florența pe vremea lui Lorenzo Magnificul – 15 lei
 82. Ataöv Pictura turcă – 10 lei
 83. Covaci – Phoenix, însă eu… – 10 lei
 84. Platon – Oeuvres (trad. Victor Cousin, Paris, 1896) – 35 lei
 85. Fouillee – L’idee moderne du droit (1923) – 20 lei
 86. Vulcanu – Novele. Tomulu III (Budapesta, 1873) – 30 lei
 87. Eminescu – Lumina de lună (1910) – 15 lei
 88. Capecchi & Rășcanu – Poezia italiană contimporană (1938) – 15 lei
 89. Drimba – Filosofia lui Blaga (1944) – 15 lei
 90. Creangă – Opere complete (ed. a IV-a, 1915) – 18 lei
 91. Alecsandri – Poezii (introducere și note e Gh. Adamescu, Cartea românească, nedatată – probabil 1937) – 25 lei
 92. Eminescu – Poezii (după prima ediție îngrijită de T. Maiorescu, Ed. Librăriei Socec, nedatată) – 25 lei
 93. Bălcescu – Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul însoțit de o precuvântare și note de Al. I. Odobescu (Ed. Librăria Nouă) – 15 lei
 94. Flammarion – Dumnezeu în natură (1938) – 20 lei
 95. Plutarc – Alexandru cel Mare și Gaius Iulius Caesar (1939) – 15 lei
 96. Rimbaud – Une Saison en Enfer (Paris, 1919) – 12 lei
 97. Subilia – Les conversions. Etudes de psychologie religieus (1934, fără coperte) – 8 lei
 98. Halasz – Magyar-nemet keziszotar – 25 lei
 99. Halasz – Nemet-magyar keziszotar – 20 lei

 100. Dicționar român-rus – 20 lei
 101. Cojocaru – Dicționar militar englez-român – 13 lei
 102. Dicționar rus-român – 35 lei
 103. Papilian – Anatomia omului (vol. I+II, se vând și separat) – 70 lei
 104. Roche Lexikon Medizin – 25 lei
 105. Nouvelle Larousse medical (1994) 60 lei
 106. Simici (red.) – Dicționar medical – 35 lei
 107. D’Adamo – Alimentația adecvată celor 4 grupe sanguine – 15 lei
 108. Chirilă – Medicina naturistă – 18 lei
 109. Volcinschi – Ceara – 19 lei
 110. Andronescu – Anatomia funcțională a sistemului nervos central – 15 lei
 111. Gorgos – Dicționar enciclopedic de psihiatrie (vol. III) – 25 lei
 112. Bungetzianu & Chirilă – Manual de homeopatie – 14 lei
 113. Nenițescu – Chimie generală – 30 lei
 114. Halliday & Resnick – Fizica (2 vol.) – 38 lei
 115. Cristea & Preda – Bazele electrotehnicii (2 vol.) – 28 lei
 116. Novac et al. – Mașini și acționări electrice – 12 lei
 117. Livio – Secțiunea de aur – 15 lei
 118. Seife – Zero. Biografia unei idei periculoase – 15 lei
 119. Singh – Marea teoremă a lui Fermat – 15 lei
 120. Stewart – Numerele naturii – 12 lei
 121. Gheorghiu – Proporții și trasee geometrice în arhitectură – 10 lei
 122. Ionuț & Moldovanu – Tehnologia reparării utilajului agricol – 20 lei
 123. Marcus – Timpul – 10 lei
 124. Ivaner – Lexiconul hackerilor – 12 lei
 125. Ichbiah & Knepper – O istorie a firmei Microsoft – 8 lei
 126. Reader’s Digest – Super salate – 40 lei
 127. Bogdan, Petruș & Antonescu – Cartea stuparului – 10 lei
 128. Negruțiu – Genetica și ameliorarea animalelor – 25 lei
 129. Bârcă – Amenajarea integrală piscicolă a apelor interioare – 17 lei
 130. Rădulescu – Bolile peștilor – 15 lei

  Literatură română și universală:

 131. Apollinaire – Choix de poemes – 6 lei
 132. Austen – Mândrie și prejudecată – 9 lei
 133. Ba Jin – Nopți reci – 5 lei
 134. Baltag – Euridice și umbra – 5 lei
 135. Balzac – Ilustrul Gaudissart – 5 lei
 136. Baudelaire – Florile răului (ediție bilingvă) – 15 lei
 137. Bănulescu – Cartea Milionarului – 7 lei
 138. Beckett – Romane. Nuvele… – 10 lei
 139. Blaga – Luntrea lui Caron – 15 lei
 140. Blandiana – Autoportret cu palimpsest – 6 lei
 141. Böll – Opiniile unui clovn – 7 lei
 142. Borges – Cartea de nisip – 9 lei
 143. Borges – Moartea și busola – 7 lei
 144. Breban – Animale bolnave – 8 lei
 145. Bulgakov – Garda albă – 7 lei
 146. Bulgakov – Ștergarul cu cocoș – 5 lei
 147. Bulgakov – Teatru – 12 lei
 148. Buzzati – Deșertul tătarilor – 7 lei
 149. Byron – Poezia – 10 lei
 150. Camus – Ciuma. Străinul – 8 lei
 151. Camus – Străinul – 4 lei
 152. Canetti – Orbirea – 10 lei
 153. Cantemir – Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea – 7 lei
 154. Caraion (coord.) – Antologia poeziei americane – 12 lei
 155. Card – Jocul lui Ender – 10 lei
 156. Carpentier – Împărăția lumii acesteia – 5 lei
 157. Casanova – Memorii – 6 lei
 158. Cărtărescu – Visul – 7 lei
 159. Cehov – Pescărușul – 8 lei
 160. Cele mai ieftine nopți arabe – 6 lei
 161. Celine – Moarte pe credit – 9 lei
 162. Cella Delavrancea – Scrieri – 9 lei
 163. Chesterton – Hanul zburător – 6 lei
 164. Conrad – Lord Jim – 9 lei
 165. Constante – Evadarea tăcută – 10 lei
 166. Crawford – In the Palace of the King – 8 lei
 167. Da Vinci – Scrieri literare – 7 lei
 168. De Coster – Ulenspiegel – 6 lei
 169. De Quincey – Confesiunile unui opionam englez – 7 lei
 170. Dimov – Spectacol – 8 lei
 171. Dostoievski – Opere 1 – 19 lei
 172. Dostoievski – Opere 2 – 20 lei
 173. Dostoievski – Opere 3 – 20 lei
 174. Dostoievski – Opere 4 – 19 lei
 175. Dostoievski – Opere 6 (Idiotul) – 20 lei
 176. Dostoievski – Opere 8 (Adolescentul) – 20 lei
 177. Drumeș – Invitație la vals – 7 lei
 178. Eliade – Noaptea de Sânziene – 10 lei
 179. Elytis – Variațiuni pe o rază – 7 lei
 180. Eminescu – Poems (trad. în engl. de Corneliu Popescu) – 10 lei
 181. Evantaiul cu noroc (Proză comică japoneză) – 5 lei
 182. Faguet – Studii literare – 9 lei
 183. Faulkner – Orașul – 7 lei
 184. Faulkner – Zgomotul și furia – 7 lei
 185. Feval – Înghițitorul de săbii – 7 lei
 186. Ginzburg – Săgetătorul – 6 lei
 187. Giraudoux – Teatru – 7 lei
 188. Goethe – Faust – 15 lei
 189. Goethe – Poezie și adevăr – 7 lei
 190. Goethe – Suferințele tânărului Werther – 6 lei
 191. Greene – Comedianții – 5 lei
 192. Greene – Un caz de mutilare – 5 lei
 193. Hamsun – Foamea. Pan. Victoria – 8 lei
 194. Hesse – Lupul de stepă – 8 lei
 195. Hesse – Nuvele – 10 lei
 196. Hesse – Narziss și Goldmund – 8 lei
 197. Huysmans – În răspăr – 5 lei
 198. Ibsen – Teatru – 7 lei
 199. Ionescu – Teatru (2 vol.) – 15 lei
 200. Ivasiuc – Păsările – 7 lei
 201. Ivănescu – Poesii nouă – 7 lei
 202. Ivănescu (trad.) – Poezia americană modernă și contemporană – 9 lei
 203. Întâmplări uimitoare din zilele noastre și din vechime – 7 lei
 204. James – Piața Washington – 6 lei
 205. Joyce – Portret al artistului în tinerețe – 7 lei
 206. Joyce – Ulysses (engl.) – 10 lei
 207. Kafka – Colonia penitenciară – 7 lei
 208. Kafka – Procesul – 7 lei

 209. Kazantsakis – Teatru – 6 lei
 210. Kenereș – Îngereasa cu cu pălărie verde – 6 lei
 211. Kesey – Zbor deasupra unui cuib de cuci – 7 lei
 212. Khayyam, Saadi & Hafez – Poezia clasică persană – 8 lei
 213. Laclos – Legături primejdioase – 8 lei
 214. Lawrence – Stories – 6 lei
 215. Leroux – Le fantome de l’opera – 6 lei
 216. Llosa – Povestașul – 9 lei
 217. Llosa – Războiul sfârșitului lumii – 10 lei
 218. Mahfuz – Es-Sukkariyya – 6 lei
 219. Mann – Doctor Faustus – 10 lei

 220. Mann – Iosif și frații săi – 25 lei
 221. Mann – Mario și vrăjitorul – 9 lei

 222. Mann – Muntele vrăjit – 12 lei
 223. Marquez – Erendira – 5 lei
 224. Marquez – Toamna patriarhului – 7 lei
 225. Marquez – Un veac de singurătate – 8 lei

 226. Milton – Paradisul pierdut – 7 lei
 227. Mishima – Templul de aur – 5 lei
 228. Naum – Insula. Ceasornicăria Taus… – 9 lei
 229. Naum – Zenobia – 8 lei
 230. Nietzsche – Poezii – 7 lei
 231. Orwell – 1984 – 10 lei
 232. Paler – Viața ca o coridă – 10 lei

 233. Papini – Gog – 7 lei
 234. Pirandello – Nuvele pentru un an – 7 lei
 235. Poe – Scrieri alese – 10 lei
 236. Poeme epice ale Evului Mediu – 7 lei
 237. Poezia japoneză contemporană – 6 lei
 238. Preda – Cel mai iubit dintre pământeni – 13 lei
 239. Proust – La umbra fetelor în floare – 9 lei
 240. Pușkin – Dama de pică – 8 lei

 241. Radu Petrescu – Ocheanul întors – 6 lei
 242. Radu Petrescu – Proze – 9 lei
 243. Ramuz – Aime Pache – 5 lei
 244. Ripley – Scarlett – 15 lei
 245. Sabato – Abadon exterminatorul – 7 lei
 246. Sabato – Despre eroi și morminte – 9 lei
 247. Sabato – Tunelul – 5 lei
 248. Sadi – Golestan (Grădina florilor) – 6 lei
 249. Saki – Lighioane și supralighioane – 6 lei
 250. Sebastian – De două mii de ani… Cum am devenit huligan – 8 lei
 251. Segal – Poveste de iubire – 5 lei
 252. Selected English Poems – 10 lei
 253. Sheng – Cărturarul mucalit – 7 lei
 254. Simionescu – Breviarul – 6 lei
 255. Simionescu – Toxicologia – 7 lei
 256. Stănescu – Ordinea cuvintelor – 15 lei
 257. Steinbeck – Tortilla Flat (engl.) – 7 lei
 258. Stendhal – Le Rouge et le Noir – 8 lei
 259. Stevenson – Jekyll & Hyde (engl.) – 7 lei
 260. Svevo – Conștiința lui Zeno – 7 lei
 261. Teatru englez contemporan (2 vol.) – 15 lei
 262. Tolstoi – Învierea – 10 lei
 263. Tolstoi – Război și pace – 25 lei
 264. Turgehniev – Părinți și copii – 6 lei
 265. U Ceng En – Călătorie spre soare-apune – 7 lei
 266. Vian – Spuma zilelor – 5 lei
 267. Voiculescu – Povestiri (2 vol.) – 15 lei
 268. Voiculescu – Ultimele sonete… – 7 lei
 269. Vonnegut – Barbă Albastră – 8 lei
 270. Wells – Mașina timpului – 7 lei
 271. Woodhouse – Fulger în plină vară – 5 lei
 272. Yourcenar – Amintiri pioase. Arhive ale nordului – 7 lei

 273. Yourcenar – Memoriile lui Hadrian – 6 lei
 274. Yourcenar – Piatra filozofală – 6 lei
 275. Zola – La bete humaine – 8 lei
 276. Zola – Therese Raquin (fr.) – 7 lei
 277. Zweig – Suflete zbuciumate – 5 lei
 278. Lustbader – Jian – 8 lei
 279. Deighton – Londra meci – 8 lei

  Religie, filosofie, psihologie:

 280. Popper – Logica cercetării – 18 lei
 281. Eliade – Istoria ideilor și credințelor religioase – 40 lei
 282. Noica – Devenirea întru ființă – 15 lei
 283. Pascal – Les provinciales – 10 lei
 284. Eliade – Le sacré et le profane – 9 lei
 285. Buffiere – Miturile lui Homer și gândirea greacă – 15 lei
 286. Camus – Mitul lui Sisif – 7 lei
 287. Eseul englez – 10 lei
 288. Heidegger – Repere pe drumul gândirii – 12 lei
 289. Levi-Strauss – Antropologia structurală – 9 lei
 290. Bernanos – La France contre le robots – 12 lei
 291. Bachelard – Dialectica spiritului științific modern – 15 lei
 292. Eliade – Le Yoga. Immortalite et liberte (fr., exemplar copiat și legat) – 10 lei
 293. Seneca – Scrieri filosofice alese – 6 lei
 294. Azzopardi – Dezvoltă-ți inteligența – 6 lei
 295. Dicționar de estetică generală – 10 lei
 296. Manual de psihologie (cls. a X-a, 1998) – 5 lei
 297. Ortberg – Dacă vrei să umbli pe apă… – 7 lei
 298. Jinarajadasa – Evoluția ocultă a umanității – 12 lei
 299. Walker – Cartea cristalelor – 9 lei
 300. Pârvu – Istoria științei și reconstrucția ei conceptuală – 8 lei
 301. Bonke – Evanghelizare prin foc – 7 lei
 302. Bennedet & Buckingham – Departe de Roma, aproape de Dumnezeu – 7 lei
 303. Pop – Marea diversiune – 7 lei
 304. de Semlyen – Toate drumurile duc la Roma? – 7 lei
 305. Woodrow – Religia tainică a Babilonului – 6 lei
 306. Carey – The Marriage Dictionary – 6 lei
 307. Nicodim Aghioritul – Războiul nevăzut – 5 lei
 308. Levi – Curs de filosofie ocultă – 9 lei
 309. Wright – Deci, te căsătorești – 8 lei
 310. Vulcănescu – Dimensiunea românească a existenței – 10 lei
 311. Nae Ionescu – Curs de metafizică – 12 lei
 312. Dugulescu – Călătorii enigmatici – 5 lei
 313. Borza et. al. – Manualul părinților – 5 lei
 314. Hașdeu – Sic cogito – 5 lei
 315. Toynbee – Orașele în mișcare – 5 lei
 316. De Rougemont – Les mythes de l’amour – 7 lei
 317. Lupasco – Logica dinamică a contradictoriului – 7 lei
 318. Piaget & Chomsky – Teorii ale limbajului. Teorii ale învățării – 12 lei
 319. Walhala și Thule. Mituri și legende vechi germanice – 8 lei
 320. Floru – Atenția – 5 lei
 321. Voltaire – Dialoguri și anecdote filozofice – 8 lei
 322. Evseev – Cuvânt, simbol, mit – 5 lei
 323. Cartea morților tibetană – 8 lei
 324. Levi-Strauss – Tropice triste – 15 lei
 325. De Rougement – Iubirea și Occidentul – 15 lei
 326. Nae Ionescu – Curs de metafizică – 12 lei
 327. Didilescu & Botezatu – Teoria clasică și interpretările moderne – 7 lei
 328. Lupasco – L’homme et ses trois ethiques – 9 lei
 329. Roussel & Durozoi – Philosophie. Notions et textes – 10 lei
 330. Blaga – Încercări filosofice – 8 lei
 331. Façon – Intelectualul și epoca sa – 6 lei
 332. Bachelard – Psihanaliza focului – 7 lei
 333. Cioran – Cartea amăgirilor – 12 lei
 334. Eliade – De la Zalmoxis la Genghis-Han – 10 lei
 335. McLuhan – Galaxia Gutenberg – 7 lei
 336. Lazarev – Dignosticarea karmei (5, 6, 7, 8, 9, 10) – 10 lei/volum
 337. Cântarea Cântărilor (trad. Ioan Alexandru) – 6 lei
 338. Dhiravamsa – Calea non atașamentului – 7 lei
 339. Studii teologice (nr. 3-4/1957) – 5 lei
 340. Studii teologice (nr. 1-2/1955) – 5 lei
 341. Studii teologice (nr. 9-10/1954) – 5 lei
 342. Studii teologice (nr. 3-4/1959) – 5 lei
 343. Studii teologice (nr. 3-4/1958) – 5 lei
 344. Studii teologice (nr. 9-10/1962) – 5 lei
 345. Studii teologice (nr. 7-8/1956) – 5 lei
 346. Studii teologice (nr. 7-8/1954) – 5 lei
 347. Crainic – Sfințenia, împlinirea umanului – 15 lei
 348. Bria – Iisus Hristos – 6 lei

  Istorie, geografie:

 349. Mommsen – Istoria romană – 48 lei
 350. Degău & Brândă – Beiușul și lumea lui (4 vol.) – 150 lei
 351. Thucydides – Războiul peloponesiac – 20 lei
 352. Gernet – Lumea chineză – 15 lei
 353. Le Goff – Pentru un alt Ev Mediu – 10 lei
 354. Comnena – Alexiada – 10 lei
 355. Leveque – Aventura greacă – 14 lei
 356. Trevelyan – A Shortened History of England – 9 lei
 357. Grămadă – Cruciadele – 7 lei
 358. Daniel – Orientalia mirabilia – 10 lei
 359. Siani-Davies – Revoluția română din decembrie 1989 – 15 lei
 360. Waisbard – Mumiile din Peru – 7 lei
 361. Iorga – România cum era până în 1918 – 8 lei
 362. Tuchman – Trufașa citadelă – 7 lei
 363. Kolobova & Ozereţkaia – Cum trăiau vechii greci – 7 lei
 364. Lipin & Belov – Cărțile de lut – 7 lei
 365. Amusin – Manuscrisele de la Marea Moartă – 7 lei
 366. Rufus – Viața și faptele lui Alexandru cel Mare – 10 lei
 367. Iorga – Sinteza bizantină – 7 lei
 368. Bloch & Cousin – Roma și destinul ei – 7 lei
 369. Beresniak – Francmasoneria în Europa de Est – 8 lei
 370. Casal – Civilizația Indusului și enigmele ei – 6 lei
 371. Clot – Civilizația arabă în timpul celor 1001 de nopți – 6 lei
 372. Hlebnikov – Viața intimă a lui Hitler – 6 lei
 373. Elena Lupescu – Memorii – 5 lei
 374. Mongredien – Viața de toate zilele în vremea lui Ludovic al XIV-lea – 5 lei
 375. Lascu – Cum trăiau romanii – 7 lei
 376. Zamarovsky – Din tainele Imperiului Hitit – 7 lei
 377. Lips – Obârșia lucrurilor – 9 lei
 378. Pârvan – Dacia – 15 lei
 379. Oțetea – Renașterea și Reforma – 10 lei
 380. Corneanu – Biserica românească din nord-vestul țării în timpul prigoanei hortiste – 10 lei
 381. Frunză – Istoria stalinismului în România – 15 lei
 382. Procacci – Istoria italienilor – 15 lei
 383. Grimmal – Civilizația romană – 9 lei
 384. White – Lumi dispărute – 7 lei
 385. Flaceliere – Viața de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle – 6 lei
 386. Maurois – Istoria Angliei – 12 lei
 387. Cartianu – Sfârșitul Ceaușeștilor – 12 lei
 388. Diehl – Figuri bizantine – 6 lei
 389. Constantinescu, Daicoviciu & Pașcu – Istoria României – 15 lei

  Artă, fotografie, muzică:

 390. Istoria ilustrată a picturii – 30 lei
 391. Baltrusaitis – Oglinda – 19 lei
 392. Prut – Dicționar de artă modernă – 20 lei
 393. Gombrich – O istorie a artei – 25 lei
 394. Vătășianu – Renașterea – 20 lei
 395. Baltrusaitis – Evul Mediu fantastic – 9 lei
 396. Ghițescu – Leonardo da Vinci și civilizația imaginii – 7 lei
 397. Kultermann – Istoria istoriei artei – 12 lei
 398. Francastel – Realitatea figurativă – 8 lei
 399. Lipps – Estetica. Bazele estetice – 12 lei
 400. Faure – Istoria artei. Arta medievală – 7 lei
 401. Chastel – Artă și umanism la Florența pe vremea lui Lorenzo Magnificul – 15 lei
 402. Bîcikov – Estetica Antichității târzii – 7 lei
 403. Faure – Istoria artei. Arta modernă – 12 lei
 404. Nuno – Istoria artei spaniole – 8 lei
 405. Cartianu – Miniatura germană – 5 lei
 406. Burke – Despre sublim și frumos – 6 lei
 407. Thilo – Arhitectură clasică chineză – 7 lei
 408. Magyaroszági orthodox templomok, ikonosztázok – 6 lei
 409. Klee – Paul Klee – 6 lei
 410. Hegel – Scrieri despre artă și poezie – 10 lei
 411. Brillan-Savarin – Fiziologia gustului – 6 lei
 412. Dittmann – Stil, simbol, structură – 7 lei
 413. Starobisnki – 1789. Emblemele rațiunii – 6 lei
 414. Brion – Arta abstractă – 7 lei
 415. Focillon – Maeștrii stampei – 5 lei
 416. Mocanu – Despre sublim – 5 lei
 417. Caraion (antolog.) – Masa tăcerii. Simposion de metafore la Brâncuși – 10 lei
 418. Stoichiță – Creatorul și umbra lui – 8 lei
 419. Read – Originile formei în artă – 12 lei
 420. Perruchot – Viața lui Van Gogh – 6 lei
 421. Raoul Dufy (album) – 7 lei
 422. Van Gogh (album) – 10 lei
 423. Utamaro (album) – 7 lei
 424. Braque (album) – 8 lei
 425. Ataöv Pictura turcă – 10 lei
 426. Chițulescu & Chițulescu – Șapte monumente celebre ale arhitecturii antice – 8 lei
 427. Ghiban – Cânta la Stupca o vioară – 5 lei
 428. Gopel – Developarea – 7 lei
 429. Covaci – Phoenix, însă eu… – 10 lei

  Critică și teorie literară:

 430. Ion (coord.) – Arte poetice. Romantismul – 15 lei
 431. Volkelt – Estetica tragicului – 15 lei
 432. Barthes – Romanul scriiturii – 10 lei
 433. Propp – Rădăcinile istorice ale basmului fantastic – 15 lei
 434. Cartojan – Istoria literaturii române vechi – 10 lei
 435. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent – 100 lei
 436. Steinhardt – Escale în timp și spațiu – 10 lei
 437. Biemel – Expunere și interpretare – 10 lei
 438. Bayley – Fascinația romantismului – 6 lei
 439. Camus – Eseuri – 10 lei
 440. Proust – Eseuri – 10 lei
 441. Vogelmann – Noul realism – 7 lei
 442. Guillermou – Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu – 7 lei
 443. Escarpit – De la sociologia literaturii la teoria comunicării – 10 lei
 444. Pop-Corniș – Anatomia balenei albe – 10 lei
 445. Mic dicționar de scriitori români – 10 lei
 446. Fundoianu – Imagini și cărți – 10 lei
 447. Voinescu – Montaigne – 10 lei
 448. Lovinescu – Istoria literaturii române contemporane – 15 lei
 449. Călinescu – Opera lui Mihai Eminescu – 19 lei
 450. Unamuno – Viața lui Don Quijote și Sancho – 8 lei
 451. Barthes – Despre Racine – 7 lei
 452. Gundolf – Goethe – 10 lei

  Literatură pentru copii:

 453. Donald Gulliver’s Travels – 5 lei
 454. Tagore – Luna în creștere – 5 lei
 455. Open Season (carte făcută după film) – 5 lei
 456. Lagerloff – Nils Holgerson – 5 lei
 457. Zanfir – Bucura și fulgerul – 3 lei
 458. Dale – It’s not fair – 5 lei
 459. Ramsbottom – Oamenii care s-au întâlnit cu Isus – 4 lei
 460. Surdu – Abecedarul ortogramelor – 5 lei
 461. Cazimir – Baba Iarna intră-n sat – 5 lei
 462. Mitru – Poveşti cu tâlc – 8 lei

  Carte veche:

 463. Platon – Oeuvres (trad. Victor Cousin, Paris, 1896) – 35 lei
 464. Fouillee – L’idee moderne du droit (1923) – 20 lei
 465. Vulcanu – Novele. Tomulu III (Budapesta, 1873) – 30 lei
 466. Caragiale – Note și schițe (1892) – 20 lei
 467. Eminescu – Lumina de lună (1910) – 15 lei
 468. Goga – Poezii (1941) – 10 lei
 469. Capecchi & Rășcanu – Poezia italiană contimporană (1938) – 15 lei
 470. Drimba – Filosofia lui Blaga (1944) – 15 lei
 471. Andrews – Mahatma Gandhi la lucru (n.d.) – 18 lei
 472. Creangă – Opere complete (ed. a IV-a, 1915) – 18 lei
 473. Caracostea – Poetul Brătescu-Voinești – 9 lei
 474. Ludwig – Entretiens avec Mussolini – 10 lei
 475. Gide – L’Immoraliste (1917, ed. a X-a) – 10 lei
 476. Alecsandri – Poezii (introducere și note e Gh. Adamescu, Cartea românească, nedatată – probabil 1937) – 25 lei
 477. Eminescu – Poezii (după prima ediție îngrijită de T. Maiorescu, Ed. Librăriei Socec, nedatată) – 25 lei
 478. Bălcescu – Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul însoțit de o precuvântare și note de Al. I. Odobescu (Ed. Librăria Nouă) – 15 lei
 479. Flammarion – Dumnezeu în natură (1938) – 20 lei
 480. Plutarc – Alexandru cel Mare și Gaius Iulius Caesar (1939) – 15 lei
 481. Rimbaud – Une Saison en Enfer (Paris, 1919) – 10 lei
 482. Subilia – Les conversions. Etudes de psychologie religieus (1934, fără coperte) – 8 lei

  Limbi străine, dicționare:

 483. Halasz – Magyar-nemet keziszotar – 25 lei
 484. Halasz – Nemet-magyar keziszotar – 20 lei

 485. Le Petit Larousse compact (2005) – 35 lei

 486. Limba franceză. Curs practic (3 vol.) – 38 lei

 487. Dicționar român-rus – 20 lei
 488. Cojocaru – Dicționar militar englez-român – 13 lei
 489. Hinard & Idray – La grammaire dans le cycle d’observation – 7 lei
 490. Dicționar rus-român – 35 lei
 491. Siek-Pisckozub – Jocuri și activități distractive în învățarea limbilor străine – 5 lei
 492. Ghid de conversația poliglot – 5 lei
 493. The Concise English Dictionary (Peter Haddock) – 12 lei
 494. Cristea – Grammaire structurale du français contemporain – 10 lei
 495. Sharpe – Barron’s Toefl – 20 lei
 496. DEX (1996) – 60 lei
 497. Gălățeanu – Exerciții de gramatică engleză – 7 lei
 498. Chițoran, Panovf & Poenaru – English Grammar Exercises – 7 lei
 499. Duțescu – Spoken English (2 vol.) – 15 lei

  Medicină, terapii alternative:

 500. Papilian – Anatomia omului (vol. I+II, se vând și separat) – 70 lei
 501. Roche Lexikon Medizin – 25 lei
 502. Nouvelle Larousse medical (1994) 60 lei
 503. Simici (red.) – Dicționar medical – 35 lei
 504. D’Adamo – Alimentația adecvată celor 4 grupe sanguine – 15 lei
 505. Chirilă – Medicina naturistă – 18 lei
 506. Arseni – Tratat de neurologie – 20 lei
 507. Moga & Bruckner – Medicină internă – 22 lei
 508. Diaconescu, Veleanu & Klepp – Coloana vertebrală – 15 lei
 509. Volcinschi – Ceara – 19 lei
 510. Andronescu – Anatomia funcțională a sistemului nervos central – 15 lei
 511. Gorgos – Dicționar enciclopedic de psihiatrie (vol. III) – 25 lei
 512. Ionescu & Dumitrache – Sexualizarea normală și patologică – 10 lei
 513. Ciobanu, Stroiescu & Urseanu – Semiologie și diagnostic în reumatologie – 10 lei
 514. Dumitrescu & Constantin – Acupunctură – 10 lei
 515. Geiculescu – Bioterapie – 10 lei
 516. Constantin & Ionescu-Târgoviște – Acupunctura de la tradiție la științele moderne – 18 lei
 517. Chirilă & Chirilă – Tratament homeopatic – 10 lei
 518. Radovici – Gimnastica abdominală – 5 lei
 519. Sarafoleanu – Urgențe ORL – 10 lei
 520. Delahaye – Cartea viitoarei mame – 12 lei
 521. Marinescu & Cafriță – Stări patologice cu evoluție critică – 16 lei
 522. Marcu – Masaj și kinetoterapie – 7 lei
 523. Mincu & Marinescu – Alimentația rațională și sănătatea – 15 lei
 524. Cosmovici & Zisu – Caleidoscop cosmetic – 7 lei
 525. Bungetzianu & Chirilă – Manual de homeopatie – 14 lei

  Științe, tehnică:

 526. Nenițescu – Chimie generală – 30 lei
 527. Halliday & Resnick – Fizica (2 vol.) – 38 lei
 528. Cristea & Preda – Bazele electrotehnicii (2 vol.) – 28 lei
 529. Novac et al. – Mașini și acționări electrice – 12 lei
 530. Livio – Secțiunea de aur – 15 lei
 531. Seife – Zero. Biografia unei idei periculoase – 15 lei
 532. Singh – Marea teoremă a lui Fermat – 15 lei
 533. Stewart – Numerele naturii – 12 lei
 534. Gheorghiu – Proporții și trasee geometrice în arhitectură – 10 lei
 535. Ionuț & Moldovanu – Tehnologia reparării utilajului agricol – 20 lei
 536. Devlin – Partida neterminată – 9 lei
 537. Preda, Cristea & Manea – Bazele electrotehnicii. Probleme – 18 lei
 538. Compendiu de fizică pentru admiterea în învățământul superior – 15 lei
 539. Alef0 /Analiză. Calcul diferențial, aplicații (trad. din franceză) – 7 lei
 540. Alef0 /Algebra. Mulțimi, aplicații, numere reale (trad. din franceză) – 6 lei
 541. Schrödinger – Ce este viața? Spirit și materie – 5 lei
 542. Marcus – Timpul – 10 lei
 543. Selye – De la vis la descoperire – 10 lei
 544. Folescu – Quarkurile, supersimetria și superstringurile – 5 lei
 545. Rișavi & Ionescu – Chimie și probleme de chimie pentru admitere… – 18 lei
 546. Gheorghiu & Crstici – Geometrie analitică și diferențială – 12 lei
 547. Ivaner – Lexiconul hackerilor – 12 lei
 548. Ichbiah & Knepper – O istorie a firmei Microsoft – 8 lei
 549. Tsicura – Cartea zugravului şi vopsitorului – 8 lei

  Croitorie, tricotaje:

 550. Marian – 303 modele pentru croșetat și tricotat – 10 lei
 551. Das grosse Buch der Handerbeiten VIII – 15 lei
 552. Ciontea – Confecționer îmbrăcăminte. Ulilajul și tehnologia meseriei – 10 lei
 553. Călin & Iacobeanu – Cartea țesătoarei – 12 lei
 554. Ciontea & Curtean – Tehnologia confecțiilor din țesături – 12 lei
 555. Chițan – Cusături populare din Moldova – 9 lei

  Diverse:

 556. Reader’s Digest – Super salate – 40 lei
 557. Bogdan, Petruș & Antonescu – Cartea stuparului – 10 lei
 558. Chintescu – Produse lactate tradiționale – 5 lei
 559. Alexandrescu – Călăuza crescătorului de pești în iazuri și heleșteie – 9 lei
 560. Cartianu – Hagi – 8 lei
 561. Negruțiu – Genetica și ameliorarea animalelor – 25 lei
 562. Bârcă – Amenajarea integrală piscicolă a apelor interioare – 17 lei
 563. Lustun – Dicționar piscicol – 10 lei
 564. Manea – Aclimatizarea de noi pești și alte organisme acvatice – 10 lei
 565. Rădulescu – Bolile peștilor – 15 lei
 566. Samarian – Să învățăm metodic șahul – 9 lei
 567. Tactica jocului de șah – 10 lei
 568. Kotov – Din tainele gândirii jucătorului de șah – 9 lei

Continuarea

9 comentarii

Filed under Informări

Intrări recente (128)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Buia & Peterfi – Botanica agricolă (2 vol.) – 25 lei
 2. Iacob ș.a. – Matematici clasice și moderne (4 vol.) – 50 lei
 3. Vaczy – Dicționar botanic poliglot – 30 lei
 4. Albrecht & Teodorescu (trad.) – Matematica. Conținutul, metodele și importanța ei (traducere din rusă, 3 vol.) – 28 lei
 5. *** – Cartea pădurarului – 20 lei
 6. Popovici – Mecanica tehnică pentru muncitori (2 vol.) – 20 lei
 7. Descoperă și învață (Aquila) – 50 lei
 8. Berindei – Istoria românilor. Cronologie – 35 lei
 9. Flocon – Universul cărților – 25 lei
 10. Giurescu & Giurescu – Istoria românilor (2 vol.) – 38 lei
 11. Dumitriu – Istoria logicii – 45 lei
 12. Flew – Dicționar de filozofie și logică – 18 lei
 13. Demetrescu – Din tainele vieții și ale universului (3 vol.) – 20 lei
 14. *** – Cartea egipteană a morților – 10 lei
 15. De Souzenelle – Simbolismul corpului uman – 15 lei
 16. Papus – Kabbala – 12 lei
 17. Levy – Misterele Kabalei – 12 lei
 18. Patanjali – Yoga sutra (comentată de Osho) – 12 lei
 19. David-Neel – Tainele învățăturilor tibetane – 10 lei
 20. Evola – Metafizica sexului – 15 lei
 21. Enciclopedia științelor oculte – 25 lei
 22. Alexandrian – Istoria filozofiei oculte – 14 lei
 23. Hașdeu – Sic Cogito – 10 lei
 24. Fenwick – Mama și copilul (RAO, Kindersley) – 32 lei
 25. Reader s Digest – Alimente contra boli – 35 lei
 26. Fica – Îndreptar practic pentru prepararea medicamentelor – 15 lei
 27. Zotta – Chimie farmaceutică – 20 lei
 28. Donath – Anatomiai nevek A-Z – 12 lei
 29. Kneipp – Remedii de medicină naturală – 16 lei
 30. Manolea – Manual de radiestezie – 17 lei
 31. C.S. Lewis – Leul, vrăjitoarea și garderoba (1993) – 6 lei
 32. Urseanu – Strategia jocului de mijloc în șah – 18 lei

  Știință și tehnică:

 33. Buia & Peterfi – Botanica agricolă (2 vol.) – 25 lei
 34. Iacob ș.a. – Matematici clasice și moderne (4 vol.) – 50 lei
 35. Vaczy – Dicționar botanic poliglot – 30 lei
 36. Albrecht & Teodorescu (trad.) – Matematica. Conținutul, metodele și importanța ei (traducere din rusă, 3 vol.) – 28 lei
 37. Beju & Beju – Compendiu de matematică – 15 lei
 38. Roșca – Matematici moderne în sprijinul învățătorilor – 10 lei
 39. Courant & Robins – Ce este matematica? – 10 lei
 40. Popovici – Mecanica tehnică pentru muncitori (2 vol.) – 20 lei
 41. Barbosu – Noțiuni de algebră abstractă tratate prin exemple – 10 lei
 42. *** – Cartea pădurarului – 20 lei
 43. Forder – Fundamentele geometriei euclidiene – 10 lei

  Istorie, geografie, turism:

 44. Oțetea (coord.) – Istoria lumii în date – 10 lei
 45. Descoperă și învață (Aquila) – 50 lei
 46. Berindei – Istoria românilor. Cronologie – 35 lei
 47. Flocon – Universul cărților – 25 lei
 48. Giurescu & Giurescu – Istoria românilor (2 vol.) – 38 lei
 49. Dumitrașcu – Românii de peste hotare – 5 lei
 50. Brentjes – Civilizația veche a Iranului – 7 lei
 51. Noua Zeelandă (National Geographic Traveler & Adevărul) – 7 lei
 52. Hawaii (National Geographic Traveler & Adevărul) – 7 lei
 53. Africa de Sud (National Geographic Traveler & Adevărul) – 7 lei
 54. Andronescu – Cadmos. Scurtă istorie a scrisului – 10 lei
 55. Iordan, Gâștescu & Oancea – Indicatorul localităților din România (1974) – 15 lei
 56. Bleahu & Bordea – Munții Apuseni. Bihor-Vlădeasa – 9 lei
 57. Scurtu & Minuț – Valea Bistriței – 4 lei
 58. Cristea & Dimitriu – Bucegii – 8 lei
 59. Negrea – Prin peșterile lumii – 6 lei
 60. Niculescu – Valea Prahovei – 5 lei
 61. Frucht – Un evreu în slujba lui Hitler – 7 lei
 62. Brâncuși – Istoria muzicii românești – 5 lei

  Filosofie, religie, psihologie:

 63. Dumitriu – Istoria logicii – 45 lei
 64. Flew – Dicționar de filozofie și logică – 18 lei
 65. Lazarev – Iubirea – 10 lei
 66. Urzică – Minuni și false minuni – 7 lei
 67. Demetrescu – Din tainele vieții și ale universului (3 vol.) – 20 lei
 68. *** – Cartea egipteană a morților – 10 lei
 69. Kant – Despre frumos și bine – 8 lei
 70. Steiner – Esoterismul creştin – 8 lei
 71. De Souzenelle – Simbolismul corpului uman – 15 lei
 72. Moore – Sfântul Serafim de Sarov (biografie)10 lei
 73. Moore – Adio, nesiguranță – 9 lei
 74. Cleopa – Despre vise și vedenii – 8 lei
 75. Avva Eustratie – Caută și vei afla – 5 lei
 76. Schure – Marii inițiați – 12 lei
 77. Levi – Cheia marilor mistere – 12 lei
 78. Papus – Kabbala – 12 lei
 79. Christian – Magia egipteană – 9 lei
 80. Levy – Misterele Kabalei – 12 lei
 81. Leonard – Cele șapte vârste ale femeii – 8 lei
 82. Patanjali – Yoga sutra (comentată de Osho) – 12 lei
 83. David-Neel – Tainele învățăturilor tibetane – 10 lei
 84. Osho – Spiritualitatea tantrică – 10 lei
 85. Evola – Metafizica sexului – 15 lei
 86. Enciclopedia științelor oculte – 25 lei
 87. Alexandrian – Istoria filozofiei oculte – 14 lei
 88. Schuré – Sanctuarele Orientului – 7 lei
 89. Hașdeu – Sic Cogito – 10 lei
 90. Andrieu – Istoria astrologică a omenirii – 7 lei
 91. Pauwels & Bergier – Dimineața magicienilor – 8 lei
 92. Bokor – Vasile Hossu, episcop de Oradea Mare – 5 lei

  Gramatici, dicționare, limbi străine:

 93. Manea – Gramatica comparată a limbilor romanice – 10 lei
 94. Kelemen – Dicționar român-maghiar – 28 lei
 95. Brough & Wittmann – Engleza în 30 de zile – 9 lei
 96. Dahan – Engleza fără greșeli – 9 lei
 97. Șerban & Dumitrescu – Ghid de conversație român-grec – 7 lei
 98. Săvin & Lăzărescu – Limba germană. Curs practic (2 vol., deteriorate) – 20 lei

  Medicină, terapii alternative, sport:

 99. Fenwick – Mama și copilul (RAO, Kindersley) – 32 lei
 100. Geiculescu – Bioterapie – 10 lei
 101. Sivakova – Lecții de gimnastică artistică – 9 lei
 102. Abadne – Gimnastica ritmică sportivă – 9 lei
 103. Bobei – Pentatlonul atletic școlar – 8 lei
 104. Chiruță & Postolică – Incursiune în reflexoterapie – 7 lei
 105. Reader s Digest – Alimente contra boli – 35 lei
 106. Fica – Îndreptar practic pentru prepararea medicamentelor – 15 lei
 107. Zotta – Chimie farmaceutică – 20 lei
 108. Vasey – Ghid de detoxifiere – 8 lei
 109. Valent – Tratamentul bolilor prin legume, fructe și cereale – 9 lei
 110. Rabe – Memorix. Nőgyógyászat – 10 lei
 111. Donath – Anatomiai nevek A-Z – 12 lei
 112. Fontaine – Medicina corpului energetic – 8 lei
 113. Moraru & Păunescu (coord.) – Dicționar de imunologie – 7 lei
 114. Kneipp – Remedii de medicină naturală – 16 lei
 115. Manolea – Manual de radiestezie – 17 lei
 116. Pârvu, Barna & Căprărin – Hematologie veterinară practică – 10 lei
 117. Duță – Medicina naturistă – 8 lei
 118. Doboș – Tainele marii respirații – 5 lei

  Literatură română și universală:

 119. Spyri – Heidi – 5 lei
 120. Bulgakov – Maestrul și Margareta – 7 lei
 121. Wilde – Ce mult contează să fii Constant (bilingv) – 10 lei
 122. C.S. Lewis – Leul, vrăjitoarea și garderoba (1993) – 6 lei
 123. Goethe – Călătorie în Italia – 5 lei
 124. Voiculescu – Zahei orbul – 7 lei
 125. Kadare – Generalul armatei moarte – 8 lei
 126. Preda – Moromeții – 15 lei
 127. Constante – Evadarea tăcută – 12 lei
 128. Herbert – Mântuitorul Dunei – 9 lei
 129. *** – Preceptele lui Confucius – 5 lei
 130. Asimov – A doua Fundație – 9 lei
 131. Asimov – Soarele gol – 8 lei
 132. Asimov – O piatră pe cer – 8 lei
 133. Asimov & Silverberg – Căderea nopții – 9 lei
 134. Asimov – Eu, robotul – 9 lei
 135. Asimov – Curenții spațiului – 8 lei
 136. Asimov – Pulbere de stele – 8 lei
 137. Herbert – Împăratul-zeu al Dunei – 12 lei
 138. Asimov – Fundația și Imperiul – 8 lei
 139. Lem – Solaris – 6 lei
 140. King – Carrie – 6 lei
 141. King – Shining – 10 lei
 142. Asimov – Marginea fundației – 10 lei
 143. Collins – Femeia în alb – 7 lei
 144. Agatha Christie – Oaspetele neașteptat – 6 lei
 145. Zevaco – Puntea suspinelor – 10 lei
 146. Dante – Divina Comedie – 20 lei
 147. Zevaco – Cavalerii Pardaillan – 12 lei
 148. Jules Verne (vechi) – O călătorie spre centrul Pământului (1) – 3 lei
 149. Jules Verne (vechi) – Cinci săptămâni în balon (3) – 3 lei
 150. Jules Verne (vechi) – Steaua Sudului (4) – 3 lei
 151. Jules Verne (vechi) – Doctorul Ox (7) – 3 lei
 152. Jules Verne (vechi) – Doi ani de vacanță (8) – 3 lei
 153. Jules Verne (vechi) – Un bilet de loterie. Farul de la capătul lumii (9) – 3 lei
 154. Jules Verne (vechi) – Uimitoarea aventură a misiunii Barsac (10) – 3 lei
 155. Jules Verne (vechi) – Vulcanul de aur (12) – 3 lei
 156. Jules Verne (vechi) – 20.000 de leghe sub mări (13) – 3 lei
 157. Jules Verne (vechi) – De la Pământ la Lună. În jurul Lunii (14) – 3 lei
 158. Jules Verne (vechi) – Uimitoarele peripeții ale jupânului Antifer (15) – 3 lei
 159. Jules Verne (vechi) – Insula cu elice (16) – 3 lei
 160. Jules Verne (vechi) – Burse de călătorie (17) – 3 lei
 161. Jules Verne (vechi) – Casa cu aburi (18) – 3 lei
 162. Jules Verne (vechi) – Minutatul Orinoco (22) – 3 lei
 163. Jules Verne (vechi) – Ținutul blănurilor (24-25) – 7 lei
 164. Jules Verne (vechi) – Căpitan la 15 ani (26) – 3 lei
 165. Jules Verne (vechi) – Copiii căpitanului Grant (28-29) – 7 lei
 166. Jules Verne (vechi) – Robur Cuceritorul. Stăpânul lumii (31) – 3 lei
 167. Jules Verne (vechi) – Agenția Thompson (33) – 3 lei
 168. Jules Verne (vechi) – Hector Servadac (34) – 3 lei
 169. Jules Verne (vechi) – Prichindel (38) – 3 lei
 170. Jules Verne (vechi) – Claudius Bombarnac. Keraban Încăpățânatul (40) – 3 lei

  Șah:

 171. Polihroniade – Șahul pentru toți – 10 lei
 172. Urseanu – Strategia jocului de mijloc în șah – 18 lei

Continuarea

3 comentarii

Filed under Informări

Intrări recente (127)

DSC03512

 1. Duhăneanu ș.a. – Limba spaniolă. Curs practic – 20 lei
 2. Saraș ș.a. – Limba franceză. Curs practic (3 vol.) – 35 lei
 3. Oberlander – Ghid practic pentru creșterea copilului până la 5 ani – 19 lei
 4. Oprescu – Manual de istoria artei (4 vol., 1945) – 60 lei
 5. Ioanid – Închisoarea noastră cea de toate zilele (4 vol.) – 30 lei
 6. Petrovici & Kelemen (red.) – Dicționar romîn-maghiar (2 vol. 744+848 p.) – 70 lei
 7. Oprea – Viticultura practică – 10 lei
 8. Guțu – Limba latină. Manual cls. A VIII-a – 5 lei
 9. Pavel – Școalele dinn Beiuș (1828-1928) – 20 lei
 10. Iușkevici, Kolman, Wieleintner – Istoria matematicii (vol. 1: Antichitate, vol. 2: Evul Mediu, vol. 3: De la Descartes până în sec. XIX) – 48 lei
 11. Nenițescu (coord.) – Dicționar poliglot de industrie și tehnologie chimică (englez, român, german, francez, rus) – 30 lei
 12. Andrei – Dicționar etimologic de termeni științifici – 7 lei
 13. Anca – Teiul și rolul său… – 6 lei
 14. Botez – Geometrie descriptivă – 19 lei
 15. Banciu – Din istoria descoperirii elementelor chimice – 5 lei
 16. Proză narativă latină – 7 lei
 17. Chesterton – Hanul zburător – 6 lei
 18. Corman – Kramer contra Kramer – 7 lei
 19. Zevaco – Pardaillan și Fausta – 7 lei
 20. Teodorescu – Învățați limba italiană fără profesor – 15 lei
 21. Barany & Sarosi – Mic manual de înot – 5 lei
 22. Poenaru & Lăzărescu – Ghid pentru întemeierea noilor plantații de vii – 7 lei
 23. Daniel – Civilizația sumeriană – 15 lei
 24. Isbășescu (red.) – Dicționar german-român (1958) – 15 lei
 25. Eliade – Istoria credințelor și ideilor religioase – 30 lei
 26. Daniel – Civilizația Egiptului antic – 15 lei
 27. Georgescu ș.a. – Ghid pentru meseria de viticultor – 12 lei
 28. Negrilă – Sfaturi pentru cultura pomilor – 7 lei
 29. Oțetea – Renașterea și Reforma – 15 lei
 30. Daniel – Civilizația asiro-babiloniană – 15 lei
 31. Chevalier & Gheerbrant – Dicționar de simboluri (3 vol.) – 40 lei
 32. Peters – Termenii filozofiei grecești – 12 lei
 33. May & Moselli – Aventurierul detectiv. Căutătorii de aur – 5 lei
 34. May & Moselli – Aventurierul detectiv. Spionii – 5 lei
 35. May & Moselli – Aventurierul detectiv. Mâna neagră – 5 lei
 36. May & Moselli – Aventurierul detectiv. Pirații Wahabiți – 5 lei
 37. Dobrescu & Turcu – Modele de contracte de afaceri în română și engleză – 8 lei
 38. Șincai – Cronica românilor – 9 lei
 39. Gibbon – Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Roman – 12 lei
 40. Goma – Din calidor – 7 lei
 41. Kun – Legendele și miturile Greciei antice – 15 lei
 42. Matie – Miturile Egiptului antic – 10 lei
 43. Evseev – Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale – 10 lei
 44. Mincu – Boli de metabolism și de nutriție – 20 lei
 45. Gulian – Originile umanismului și ale culturii – 9 lei
 46. Beldie – Plante din munții Bucegi. Determinator – 12 lei
 47. Soltesz – A harcsafogas trukkjei – 5 lei
 48. Ionescu – Entomologie – 30 lei
 49. Opriș – Aceste uimitoare plante – 7 lei
 50. Tismăneanu – Refuzul de a uita – 14 lei
 51. Oprea & Bukovski – Chipul morții – 10 lei
 52. Petruș & Oprișan – Apicultura și baze meliferă – 9 lei
 53. Lakner (coord.) – Manualul chimistului (2 vol., 1949) – 50 lei
 54. Kafka – Erzahlungen – 8 lei
 55. Iernarea albinelor – 4 lei
 56. Experiența noastră în combaterea bolilor albinelor – 4 lei
 57. Zimmermann – Veacul întunecat – 8 lei
 58. Mahmoody & Dunchock – Din dragoste pentru copil – 5 lei
 59. Longman III – Literary Aproach to Biblical Interpretation – 5 lei
 60. Quintilian – Arta retorică – 15 lei
 61. Anuței – Dicționar de proverbe german-român – 5 lei
 62. Gorunescu – Dicționar de proverbe francez-român – 5 lei
 63. Ghițescu – Dicționar de proverbe spaniol-portughez-român – 4 lei
 64. Voo – Dicționar de proverbe român-maghiar – 5 lei
 65. Goethe – Faust (în lb. germ.) – 10 lei
 66. Helvetius – Despre spirit – 28 lei
 67. Delavrancea – Palatul de cleștar – 5 lei
 68. Cantemir – Descrierea Moldaviei (1909) – 8 lei
 69. Sădeanu – Dicționar de pronunțare nume proprii străine – 7 lei
 70. Sandor – Mint hal a vizben – 5 lei
 71. Anderson – The Bondage Breaker – 5 lei
 72. Escudero & Copceag – Gramatica limbii spaniole – 10 lei
 73. Scipione – Dicționar de dificultăți ale limbii spaniole – 10 lei
 74. Teodoreanu – Hotarul nestatornic – 5 lei
 75. Eliade – Maitreyi. La țigănci – 7 lei
 76. Sadoveanu – Hanu Ancuței. Baltagul – 7 lei
 77. Bronte – Jane Eyre – 6 lei
 78. Austen – Elinor și Marianne – 7 lei
 79. Saulnier – Literatura franceză – 10 lei

3 comentarii

Filed under Informări

Intrări recente (126)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Alpatov – Istoria artei – 35 lei

 2. Irimie & Focșa – Icoane pe sticlă – 50 lei

 3. *** – Istoria artelor plastice în România (vol. 2, sec. XVII-XIX) – 30 lei

 4. *** – Istoria ilustrată a picturii – 38 lei

 5. Borcea și Gorun (coord.) – Istoria orașului Oradea – 50 lei

 6. *** – Enciclopedia picturii italiene – 25 lei

 7. Posener ș.a. – Enciclopedia civilizației și artei egiptene – 30 lei

 8. Grigorescu – Brâncuși – 20 lei

 9. Oprescu – Grigorescu – 20 lei

 10. Brodka și Lubinski – Construcții metalice ușoare – 19 lei

 11. Mateescu – Construcții metalice speciale – 14 lei

 12. Nicula ș.a. – Ghid practic pt calcului elementelor de beton… – 25 lei

 13. Dunăreanu-Vulpe – Tezaurul de la Pietroasa – 6 lei

 14. Keintzel – Metode simplificate pt calculul construcțiilor supraetajate – 15 lei

 15. Fredouille – Enciclopedia civilizației și artei romane – 28 lei

 16. Genaille – Enciclopedia picturii flamande și olandeze – 10 lei

 17. Stoica – Podoabe populare românești – 15 lei

 18. Iliescu – Moneda în România – 12 lei

 19. Preda – Moneda antică în România – 12 lei

 20. Crișan – Ceramica daco-getică – 15 lei

 21. Papy – Matematica modernă – 25 lei

 22. Sourdel și Sourdel-Thomine – Civilizația islamului clasic (3 vol) 20 lei
 23. Bulei – O istorie a românilor – 18 lei
 24. Kolakowski – Religia – 12 lei
 25. Adams – Manualul consilierului spiritual creștin – 15 lei

 26. Steiner – De la Iisus la Hristos – 9 lei

 27. Giurescu – Istoria românilor – 20 lei

 28. Nistor – Istoria Basarabiei – 15 lei

 29. Bahtin – Problemele poeticii lui Dostoievski – 12 lei

 30. Baudrillard – Strategiile fatale – 9 lei

 31. Sienkiewicz – Cavalerii crucii – 12 lei

 32. Coelho – The Zahir – 12 lei

 33. Abager – Exerciții de gramatică germană – 12 lei
 34. Dedula ș.a. – Limba germană pentru comerț exterior – 15 lei

 35. Savin – Mică gramatică a limbii germane – 20 lei

 36. Duțescu și Mareș – Manual de conversație în limba engleză – 25 lei

 37. Iarovici ș.a. – Lexicul de bază al limbii engleze. Dicționar constrastiv – 30 lei

 38. Escudero și Copceag – Gramatica limbii spaniole – 15 lei

 39. Lazăr – Dicționar de rime – 15 lei

 40. Collet – Cartea gesturilor europene – 10 lei
 41. Carnegie – Sikerkalauz (vol. 1-3) – 30 lei
 42. Gheorghiu – Ora 25 – 10 lei
 43. Paler – Viața ca o coridă – 12 lei

 44. Nenițescu – Chimie generală – 30 lei

 45. Popa – Povestea unei mari iubiri. Eminescu – Veronica Micle – 7 lei

  Continuarea

Lasă un comentariu

Filed under Informări

Intrări recente (125)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Klibansky, Panofsky, Saxl – Saturn și melancolia – 40 lei

 2. Lao zi – Cartea despre Dao și putere15 lei

 3. Loyola – Exerciții spirituale – 6 lei

 4. Cartea tibetană a morților – 6 lei

 5. Cartea egipteană a morților – 10 lei

 6. Lossky – Vederea lui Dumnezeu – 10 lei

 7. William (ed.) – New Concise Bible Dictionary – 12 lei

 8. Soloviov – Rusia și Biserica Universală – 10 lei

 9. Cairns – Creștinismul de-a lungul secolelor – 12 lei

 10. Sf. Augustin – De magistro. Despre învățător – 15 lei

 11. Lope de Vega – Comedii – 10 lei

 12. Hesse – Jocul cu mărgele de sticlă – 9 lei

 13. Stănescu – Epica magna – 15 lei

 14. Fowles – Iubita locotenentului francez – 7 lei

 15. Camus – Camus 9 lei

 16. Dostoievski – Demonii – 12 lei

 17. Lovinescu – Istoria literaturii române contemporane – 17 lei

 18. Arghezi – Cartea cu jucării – 6 lei

 19. Herbert & Ransom – Pandora. Efectul Lazăr – 15 lei

 20. Herbert & Ransom – Pandora. Incidentul Iisus – 15 lei

 21. Singer – Câinii de vânzări – 12 lei

 22. Moldoveanu & Miron – Psihologia reclamei – 7 lei

 23. Peale – Forța gândirii pozitive – 15 lei

 24. Hill – De la idee la bani – 20 lei

 25. Hedges – Conducta de milioane – 10 lei

 26. Kiyosaki – Profețiile tatălui bogat – 15 lei

 27. Kiyosaki – Cadranul banilor – 15 lei

 28. Byrne – Secretul – 10 lei

 29. Welch – Câștigătorii – 15 lei

 30. Maier – Cultura legumelor – 40 lei

 31. Butură – Enciclopedie de etnobotanică românească – 15 lei

 32. Popescu – Resurse medicinale în flora românească – 12 lei

 33. Sistemul informațional raționalizat din unitățile silvice – 30 lei

 34. Chiriță – Ecopedologie cu baze de pedologie generală – 40 lei

 35. Brega – Regenerarea naturală a făgetelor, brădetelor… – 15 lei

 36. Gruia – Managementul eco-fermelor – 10 lei

 37. Hașdeu – Cuvinte den bătrâni (vol. 1-3) – 40 lei

 38. Predescu (red.) – Psihiatrie (vol. 1) – 30 lei

 39. Eco – Insula din ziua de ieri – 15 lei

 40. Mann – Muntele vrăjit – 12 lei

Continuarea

5 comentarii

Filed under Informări

Intrări recente (124)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Guthrie&Motyer (ed.) – New Bible Commentary (IVP, 1988) – 35 lei

 2. Nietzsche – Așa grăit-a Zarathustra (Humanitas) – 10 lei

 3. Bărbulescu, Deletant ș.a. – Istoria României – 25 lei

 4. Roșu – Geografia fizică a României – 20 lei

 5. Tolkien – O poveste cu un hobbit – 7 lei

 6. Tolstoi – Nuvele și povestiri (2 vol) – 15 lei

 7. Hofmann – Îndrăgostită de un masai – 15 lei

 8. Stănescu – Opera magna (5 vol.) – 140 lei

 9. Livescu, Savin ș.a. – Limba germană. Curs practic (3 vol.) – 50 lei

 10. *** – București. Muzee de artă – 25 lei

 11. Sterling – Natura moartă. Din Antichitate până în zilele noastre – 19 lei

 12. Schulz & Griesbach – Germana intensivă – 15 lei

 13. Gulea – Limba franceză. Curs intensiv – 16 lei

 14. Clark – Arta peisajului – 19 lei

 15. Constantin – Culoare. Artă. Ambient – 10 lei

 16. Huyghe – Dialog cu vizibilul – 25 lei

 17. Mantsch – Dicționar frazeologic român-german – 17 lei

 18. Ceuca – Teatrologia românească interbelică – 7 lei

 19. Ambrus – Dicționar poliglot minimal (rom-engl-fr-germ-span-ital-magh) – 15 lei

 20. Burgos – Pentru o poetică a imaginarului – 10 lei

 21. Heliade-Rădulescu – Gramatică românească – 10 lei

 22. Gorunescu – Teatru francez contemporan – 10 lei

 23. Țițeica (coord.) – Dicționar de termeni tehnici – 20 lei

 24. Kiseleff – Îndreptar ortografic, ortoepic și de punctuație… (2000) – 10 lei

 25. Lăzărescu & Borcia – Limba italiană prin exerciții – 10 lei

 26. Baubec – Limba turcă fără profesor – 15 lei

 27. Hodișan & Pop – Botanică sistematică – 20 lei

 28. Supraviețuirea (tehnici de supraviețuire, 1970) – 9 lei

 29. Reader‘s DigestUtilizări neobișnuite pentru lucruri obișnuite – 40 lei

 30. How to Play American Football – 6 lei

 31. Berceanu (red.) – Hematologie clinică – 18 lei

 32. Crăciun, Bojor, Alexan – Farmacia naturii (2 vol.) – 38 lei

 33. Reader’s Digest – 1001 de remedii casnice – 40 lei

 34. Reader’s Digest – Soluții practice pentru probleme de zi cu zi – 50 lei

 35. Reader’s Digest – Redescoperiți secretele bunicii – 48 lei

 36. Reader’s Digest – De unde a pornit totul – 50 lei

 37. Buckingham – Manager contra curentului – 17 lei

 38. Doubtfire – Timiditatea – 8 lei

 39. Mai multe titluri de teologie evanghelică

 40. Mai multe titluri din colecția „Cotidianul”

Continuarea

6 comentarii

Filed under Informări

Intrări recente (123)

DSC03512Cele mai importante intrări:

 1. Lăzărescu – Limba germană. Curs practic – 25 lei

 2. Dicționarul literaturii române (ediție în 2 volume, nou) – 70 lei

 3. Steinbeck – La răsărit de Eden – 15 lei

 4. Eminescu – Poezii (3 vol. noi) –15 lei

 5. Tolstoi – Război și pace – 25 lei

 6. Saint-Exupery – Citadela – 10 lei

 7. Grahame – Vântul prin sălcii – 7 lei

 8. Dostoievski – Demonii – 12 lei

 9. Dosoievski – Crimă și pedeapsă – 10 lei

 10. Rowling – Harry Potter – 10 lei

 11. Cesianu – Salvat din infern – 10 lei

 12. 10 titluri despre alimentație, rețete și nutriție

 13. Carte tehnică în special pentru exploatări miniere

 14. Mai mult de 10 titluri de Sven Hassel

 15. Peste 50 de titluri din colecțiile „War”, „Mercenar”, „Câinii războiului” (autori precum Dick Stanford, Kreg Thomas etc.)

  Literatură română și universală:

 16. Durrell – Cvartetul din Alexandria – 12 lei

 17. Steinbeck – La răsărit de Eden – 15 lei

 18. Eminescu – Poezii (3 vol. noi) –15 lei

 19. Tolstoi – Război și pace – 25 lei

 20. Saint-Exupery – Citadela – 10 lei

 21. Voiculescu – Ultimele sonete… – 7 lei

 22. Grahame – Vântul prin sălcii – 7 lei

 23. Gaidar – Comandantul cetății de zăpadă – 7 lei

 24. Kafka – Procesul – 7 lei

 25. Hassel – Deșertul damnaților – 7 lei

 26. Hassel – Tornada de foc – 7 lei

 27. Hassel – Imperiul iadului – 7 lei

 28. Hassel – Jurnalul unui mercenar – 7 lei

 29. Hassel – Moarte și viscol – 7 lei

 30. Hassel – Drum sângeros către moarte – 7 lei

 31. Hassel – Curtea marțială – 8 lei

 32. Hassel – Batalion de marș – 8 lei

 33. Hassel – Monte Cassino – 8 lei

 34. Hassel – Lichidați Parisul – 8 lei

 35. Hassel – Comisarul – 8 lei

 36. Gabarra – Amurgul bărbaților – 8 lei

 37. Yehoshua – Un divorț tardiv – 8 lei

 38. Hassel – Închisoarea OGPU – 9 lei

 39. Wolf – Basme – 5 lei

 40. Goethe – Suferințele tânărului Werther – 6 lei

 41. Sebastian – Orașul cu salcimi. Accidentul – 6 lei

 42. Brecht – Opera de trei parale – 6 lei

 43. Dostoievski – Demonii – 12 lei

 44. Dosoievski – Crimă și pedeapsă – 10 lei

 45. Rowling – Harry Potter – 10 lei

 46. Cântarea Cidului – 7 lei

  Carte tehnică și științe:

 47. Manualul inginerului de mine (vol 2-6) – 60 lei

 48. Mică enciclopedie de arhitectură, arte decorative și aplicate moderne – 10 lei

 49. Maxwell – Mic tratat de electricitate – 6 lei

 50. Bărbosu – Noțiuni de algebră abstractă – 12 lei

 51. Malița – Incertitudine și decizie – 10 lei

 52. Tehnologia produselor ceramice (manual) – 20 lei

 53. Covaci – Exploatări miniere subterane – 20 lei

 54. Popescu – Bazele mineritului și mecanica rocilor – 15 lei

 55. Feodorov – Lucrări miniere principale – 15 lei

 56. Duma – Prognoza resurselor de materii prime minerale – 15 lei

 57. Felix – Expunere modernă a matematicii elementare – 15 lei

 58. Visarion – Stări de tensiune în teoria plăcilor curbe – 15 lei

  Bucătărie, alimentație:

 59. Gunter – Hrana vie – 9 lei

 60. Balmez – Carte de bucate alese – 18 lei

 61. Podoleanu – Carte de bucate – 17 lei

 62. Podoleanu & Popescu – Carte de bucate – 15 lei

 63. Olexiuc – Bucătăria practică – 12 lei

 64. Balmez – Rețete culinare – 10 lei

 65. Lazăr – Rețete alese pentru Post și Crăciun – 8 lei

 66. Readers Digest – Vitamine, minerale și suplimente – 45 lei

 67. Readers Digest – Calmul înseamnă sănătate – 38 lei

 68. Readers Digest – Mâncarea și sănătatea – 45 lei

  Diverse:

 69. Lăzărescu – Limba germană. Curs practic – 25 lei

 70. Dicționarul literaturii române (ediție în 2 volume, nou) – 70 lei

 71. Readers Digest – Isus și epoca Sa – 40 lei

 72. Readers Digest – Ultimele taine ale lumii – 45 lei

 73. Abager – Exerciții de gramatică germană – 15 lei

 74. Voiculescu – George Enescu și opera sa Oedip – 7 lei

 75. Mackendrick – Pietrele dacilor vorbesc – 7 lei

 76. SS în acțiune – 6 lei

 

 

Lasă un comentariu

Filed under Informări